WICTEC Skuddmotstand

Visse bygninger eller deler av bygg har behov for økt sikkerhet for personer eller materielle verdier. WICTEC fasadesystemer, eventuelt i kombinasjon med WISTYLE dører og WICLINE vinduer, kan oppgraderes for for å sikre mot beskytning. Dette oppnås for ved hjelp av utvendige tilleggsprofiler i aluminium som for WICTEC-fasadens vedkommende ligger skjult bak utvendig klemlist. Dermed fremstår den skuddhemmende fasaden med samme design som en tilsvarende uklassifisert fasade.

Characteristics

Systemtester / CE produktsertifi kat i henhold til NS EN 13830

Generell informasjon
Se klassifisering av den enkelte fasadeserie.

Tekniske ytelser

Skuddshemming etter NS EN 1522

  • WICTEC fasadeserier er med enkle oppgraderinger testet etter ovennevnte norm, og er sertifisert i klasse FB4

Produkter som kan kombineres med WICTEC fasader i klasse FB4

  • WICSTYLE 65- / WICSTYLE 75 dører
  • WICLINE 65- / WICLINE 75 dører

Skuddshemming etter EN 1522 / klassifiseringer

WICTEC 50
WICTEC 60
FB4
FB4

Approval in accordance with national regulations

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Link to page