WICSTYLE FP90

WICSTYLE 90FP leveres som et ferdig produkt og oppfyller inntil klasse EI90. Døren er basert på islolerte aluminiumprofiler og har en byggedybde på kun 100 mm.

Tekniske ytelser

Profilteknologi

  • Tilbys som ferdigelement inkludert glass
  • Oppfyller inntil klasse EI90. Testdokumentasjon ihht til tysk DIN-norm
  • Er også sertifi sert som røykhemmende dør
  • En- og tofl øyet utførelse, samt faste felt
  • Slank profi ldesign med gjennomførte detaljer
  • Karm og ramme i samme liv med totaldybde 100 mm
  • Overfl atebehandling etter ønske
  • Beslag for ulike funksjoner er tilgjengelige
  • For innvendig montering, i inn- eller utadslående utførelse

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Link to page