WICSTYLE Burglar resistance

For beskyttelse av mennesker og materielle verdier skal fasader og veggpartier kunne oppfylle et påkrevet sikkerhetsnivå. De ulike WICONA produktseriene av vinduer, dører og fasader tilfredsstiller med enkle tiltak innbruddshemmende klasser inntil RC3. Innbruddshemmende egenskaper kombineres problemfritt med andre funksjoner som brann- og skuddsikring. De ulike tilleggsfunksjonene påvirker ikke elementenes ytre design som dermed kombineres sømløst med standardprodukter.

Characteristics

System test results / CE product pass in accordance with EN 14351-1:2006+A2:2016

Generell informasjon
See classification of the respective WICSTYLE door series

Tekniske ytelser

Innbruddshemming etter NS EN 1627

  • Innføringen av den felles-europeiske normen for innbruddshemming NS EN 1627 har erstattet tidligere benyttede nasjonale normer (i Norge NS 3156 /-3157). NS EN 1627 klassifi serer innbruddshemmende produkter fra RC1N til RC6, og WICONAs dørserier oppfyller inntil klasse RC3

Testresultater med WICONA produkterseries

  • WICSTYLE 65- og WICSTYLE 75 dørserier er alle varianter testet og klassifi sert etter NS EN 1627

Burglar resistance according to DIN EN 1627 resp. DIN 1627 / classifications

WICLINE 65 evo/ 75 evo slagdører
WICLINE 65 evo/ 75 evo classic design
WICLINE 65N uisolert
Kvalitetssikring
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
WK1, WK2
Sertifi sert ihht. ISO 9001:2008

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Link to page