WICSTYLE Skuddshemming

For beskyttelse av mennesker og materielle verdier skal fasader og veggpartier kunne oppfylle et påkrevet sikkerhetsnivå. De ulike WICONA produktseriene av vinduer, dører og fasader tilfredsstiller med enkle tiltak skuddhemmende klasse FB4. Skuddhemmende egenskaper kombineres problemfritt med andre funksjoner som brann- og innbruddssikring. For å oppnå skuddhemmende egenskaper monteres en spesiell tilleggs-profil av aluminium utenpå standardprofilen.

Egenskaper

Systemtester / CE produktsertifi kat i henhold til NS EN 14351-1:2006+A2:2016

Generell informasjon
Se klassifisering av den enkelte dørserie

Tekniske ytelser

Skuddshemming etter NS EN 1522

  • WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75 er med enkle oppgraderinger testet etter ovennevnte norm, og er sertifisert i klassene FB4 S og FB4 NS
  • Skuddhemmende dører kan kombineres med innbruddshemmende utførelse i klassene RC1N, RC2N, RC2, RC3 etter NS EN 1627

Produkter som kan kombineres med WICSTYLE 65 og -75 i klasse FB4

  • WICLINE 65- / WICLINE 75 vinduer
  • WICTEC 50 fasadesystemer

Skuddshemming etter EN 1522 / klassifiseringer

En- og tofl øyete slagdører, inn- eller utadslående
FB4 S / FB4 NS

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Se mer