Den tekniske informasjonsplattformen WICTIP gir deg rask og enkel tilgang til hele WICONAs produktdokumentasjon, som er nødvendig for prosjektering fra planlegging til behandling av WICONAs systemløsninger. Produktspekter, verkstedmanualer, beslagsmontasjeplan, testsertifikater, prosjekteringsinformasjon, dokumenter om CE-merking, CAD-snittegninger og mye mer er utarbeidet for WICTIP. Har du ikke en WICTIP-konto enda? Registrer deg nå og se all produktdokumentasjon på www.wictip.com – oppdateres hver dag!

Fordeler

 • Intuitiv design 
  Alle tekniske dokumenter, sertifikater og tegninger kan velges under ett og deretter raskt og enkelt lastes ned som en hel pakke ved hjelp av nedlastingskurven.
 • Enkel nedlasting
  Alle tekniske dokumenter, sertifikater og tegninger kan velges under ett og deretter raskt og enkelt lastes ned som en hel pakke ved hjelp av nedlastingskurven.
 • Kraftig søkefunksjon 
  Den kraftige søkefunksjonen tillater søk ved hjelp av stikkord. Søkeresultatene vises brukervennlig og klart. Ved å bruke filtre er søkene enda mer målrettede og resultatene mer presise. 
 • Digital brosjyre i stedet for pdf-leser 
  Dokumenter åpnes med en digital dokumentleser. Fordelen er at søkeordene som tidligere ble brukt i WICTIP-søket vises når ønsket dokument er åpnet digitalt med en uthevet i farge i teksten og i en navigeringsmeny.
 • Smart nyhetsfunksjon 
  Nyhetsfunksjonen ER smart. Brukerne blir informert så snart nye tekniske dokumenter eller dokumentoppdateringer er tilgjengelige. Arkitekter, planleggere og metallbyggere er dermed garantert å bli oppdatert. 
 • Forbedre tekniske data
  Verktøy for beregning av tekniske data er tilgjengelig under WICTIP.

Tools for calculating technical data

Statisk beregningsverktøy

The Static Calculator Toolgir deg en veiledende beregning av treghetsmoment for poster, losholter og andre komponenter. Beregninger gjøres på grunnlag av den til enhver tid tilgjengelige informasjon, og kan bli gjenstand for endringer.

www.wictip.com

Kalkulator for UW-verdi beregninger

Med kalkulatoren 'UW Calculator tool' kan du enkelt beregne U-verdier for vinduer i henhold til NS EN 10077-1. Endrer du innstillingene (f.eks. Psi-verdien), beregnes resultatet med en gang. Samtidig skapes en graf som viser koblingen mellom proposjonene (i %) av profilen, glasset og kanttettingen.

www.wictip.com

Service and support

Do you have a question about WICTIP? Please contact the WICTIP support: info@wicona.de

Login to WICTIP 

 

 

Create your WICTIP account


If you don’t have a WICTIP account yet, please click on Sign up and fill the form to receive your credentials by email. 

This will give you as well the opportunity to have a personalized area, myWICONA, with the option of downloading all individual content and saving it there directly. Your relevant sales employee is also stored in the portal and can be contacted via the shortest possible route. Register now to benefit from all advantages!

Please note that you can delete your WICTIP and myWICONA account on the settings of your account.

 

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Se mer